Autoklub Rožnov, o.s. je zájmové sdružení, pod nějž spadá:

1. Veteran Car Club

  • pořádá srazy veteránů
  • testuje hitorická vozidla
  • připravuje podklady pro přidělení SPZ historického vozidla

2. Klub Minikár

  • pořádá srazy a soutěže minikár

100_0056 OK

Výbor Autoklubu do r. 2020
Antonín Valenta – předseda
Jaromír Pavel – místopředseda
Milan Mareček – hospodář
Ing. Svatopluk Buček – předseda revizní komise
Arnošt Turča – člen
Petra Polčáková – člen
Josef Vahalík – člen