POZVÁNKA na členskou schůzi AUTOKLUBU Rožnov v AČR,

která se koná ve středu  30.  listopadu 2016 v 17,00 hod. v restauraci „Písečná“  v Rožnově p.R. 

Program schůze:

  1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, a návrhové
  2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
  3. Zpráva výboru o činnosti za funkční období – 10.  2016.
  4. Zpráva revizní  komise.
  5. Zpráva o hospodaření za  1. – 10. 2016.
  6. Zprávy o činností  jednotlivých  klubů.
  7. Diskuse.
  8. Usnesení a závěr

V průběhu  schůze budou vybírany členské příspěvky na rok 2017, výše příspěvku je nezměněna proti minulému roku.