UPOZORNĚNÍ ČLENŮM AUTOKLUBU ČR ROŽNOV v AČR

Vzhledem k zvýšenému nebezpečí s šířením „koronaviru“ v Rožnově p.R.
výbor Autoklubu odkládá
termín výroční členské schůze na pozdější dobu.
Nový termín členské schůze bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení, Antonín VALENTA v .r.

Upozornění – členská schůze se odkládá