POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi AUTOKLUBU ČR Rožnov v AČR, která se koná ve čtvrtek 10. října 2019 v 17,00 hod. v restauraci „Písečná“ v Rožnově p.R.

Program schůze:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a návrhové komise.
2. Schválení dodatků „Stanov, organizačního a jednacího řádu“ Autoklubu ČR Rožnov v AČR. (změna stavu jmění klubu) .
3. Diskuse k bodu 2.
4. Schválení zásad pro rozdělení částky ze snížení jmění klubu.
5. Schválení usnesení a závěr.

Antonín Valenta v.r. – předseda klubu

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi