Pozvánka na členskou schůzi Autoklubu ČR Rožnov v AČR, která se koná v úterý 22. 9. 2020 v 17,00 hod. v restauraci Písečná v Rožnově p.Radhoštěm

Program schůze:

1. Zahájení , schválení programu , volba zapisovatele, návrhové komise , volební komise a mandátové komise.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
3. Zpráva výboru za min. funkční období.
4. Zpráva o hospodaření.
5. Zpráva revizní komise.
6. Volba členů výboru klubu a revizní komise.
7. Vyhlášení výsledků voleb.
8. Přijetí nových členů.
9. Rozšíření činnosti AK o odbornost Trial.
10. Usnesení a závěr.

Upozorňujeme všechny členy na nutnost účasti na této schůzi z důvodu volby nového výboru Autoklubu, kterému mandát skončil již v měsíci březnu t. r.

V Rožnově p.R. 2.9.2020

Výbor Autoklubu.

Pozvánka na členskou schůzi 22. 9. 2020