POZVÁNKA na členskou schůzi AUTOKLUBU ČR Rožnov v AČR, která se koná ve čtvrtek 21. března 2019 v 17,00 hod. v restauraci „Písečná“ v Rožnově p.R.

Program schůze:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, a návrhové komise.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Zpráva výboru o činnosti za rok 2018
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018.
5. Zpráva revizní komise
6. Zpráva o činnosti jednotlivých klubů.
7. Přijetí nových členů.
8. Diskuse – Projednání zájezdu do Prahy k výročí 110 let AČR.
9. Schválení plánu činnosti na rok 2019.
10. Schválení usnesení a závěr.

V průběhu schůze budou předány členské průkazy na rok 2019.

V Rožnově 26.2.2019

Výbor Autoklubu ČR v AČR Rožnov
Antonín Valenta v.r. – předseda klubu

POZVÁNKA na členskou schůzi