Výbor Autoklubu Rožnov p. R. sděluje svým členům, že poukázky na služby
v ceně 550,- Kč mají uloženy u pana Polčáka v dílně od 1. 4 . 2019.

  Antonín Valenta v.r. předseda klubu

Poukázky na služby