Výroční členská schůze nemohla být doposud svolána kvůli zákazu shromažďování.
Výroční členská schůze bude svolána po prázdninách. (zodp. předseda)

Informace k výroční členské schůzi